Tehenészeti telep fejlesztése Földesen 3,4 milliárd forintból

Tehenészeti telep fejlesztése Földesen 3,4 milliárd forintból

Bodó Sándor országgyűlési képviselő facebook oldalán tette közzé,hogy komplex fejlesztés valósul meg a Rákóczi MG Kft. szarvasmarha-tartó telepén, Földesen. Tehenészeti telep fejlesztése Földesen:
“Közel 1,7 Milliárd Ft támogatással komplex fejlesztés valósul meg a Rákóczi MG Kft. szarvasmarha-tartó telepén, Földesen.
Az agrárium fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk, ez a nemzeti kincsünk adja a magyar vidék erejét!”

A pályázat keretében két termelőistállót építenek, egyenként 6600 négyzetméteresek, ezekben a fejést már robottechnológia fogja elvégezni. Megépül két 25 ezer literes tejsiló, ami tej tárolására és elszállítására való felkészítésére szolgál. Ugyanúgy a takarmánysilók is megújulnak, valamint az istállón belül komplett új tartástechnológia lesz.

Az önerővel együtt, 3,4 milliárd forintból újabb napelemrendszert telepítenek, felújítják a silóteret is, valamint új szénatárolót hoznak létre és olyan állattenyésztéssel kapcsolatos gépeket szereznek be, amely a minőségi takarmány előállítását segítik elő.

Forrás:haon.hu, https://www.facebook.com/
Fotó:https:https://www.facebook.com/profile.php?id=100058070589244

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN
45 FEJLESZTÉS

Ünnepélyesen is átadták a Rákóczi utcai óvoda és bölcsőde épületét Földesen

Ünnepélyesen is átadták a Rákóczi utcai óvoda és bölcsőde épületét Földesen

Korszerű, harmonikus környezetet vehetnek igénybe a földesi gyerekek néhány hónapja, amit október 22-én harmadszorra ugyan, de immár véglegesen átadtak a legkisebbeknek. A teljeskörűen megújult óvoda és kialakított bölcsőde épületének a hivatalos átadását a járvány miatt többször is elhalasztotta az önkormányzat.
A község eddigi csaknem legnagyobb, 345 millió forintos vissza nem térítendő támogatásából egy új bölcsődei épületrész kialakítását, valamint a Rákóczi utcai óvodaépület teljeskörű átalakítását végezték el, illetve egy nagyobb eszközbeszerzés is megvalósult.

A projekt átadó ünnepségen elsőként településünk polgármester asszonya, Jeneiné Dr. Egri Izabella köszöntötte a megjelenteket. beszédében hangsúlyozta, a most elkészült uniós projekt legfőbb célja a szülők munkaerőpiaci elhelyezkedésének, és a hátrányos helyzetű gyermekek szocializációjának segítése. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei Közgyűlés elnöke is, aki hangsúlyozta, a Területi Operatív Program Plusz keretében csaknem 113 milliárd fejlesztési forrás érkezik a megyébe. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a rendezvényen elmondta: az elmúlt években több mint 120 milliárd forintot fordított a kormány bölcsődei vagy óvodai férőhelyek bővítésére. Az óvodák pedig 2010 óta több mint 16 ezer férőhellyel bővültek országszerte. A sárréti térségben élő gyermekek sorsát és jövőjének alakulását Bodó Sándor foglalkozáspolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő is a szívén viseli. Az ünnepségen beszédében kiemelte, a bölcsőde és óvoda közel 400 millió forintból épült, ebből 345 millió forint volt a kormányzati támogatás, és a település is hozzárakott több, mint 40 millió forintot.

A köszöntők után ünnepélyes szalagátvágásra került sor, melyet követően a meghívott vendégek bejárták és megszemlélték az új létesítményeket. A beruházásnak köszönhetően a meglévő épületet felújították, mellette pedig egy teljesen újat is építettek. A régi épületrész munkálatai között egyebek mellett festés, energetikai korszerűsítés, nyílászárócsere és akadálymentesítés szerepelt. Emellett konyha és parkoló épült, továbbá eszközöket vásárolt az önkormányzat. Az új épületben 12 férőhelyes bölcsődei csoportszobát is kialakítottak, emellett többek között vizesblokkokat, öltözőket, tornaszobát és hozzá tartozó szertárat hoztak létre. Az épületet már használják a kicsik. – Ismertette a beruházás részleteit polgármester asszony.

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN

A Földes Nagyközség Önkormányzata által megvalósított projektnek természetesen a leginkább érintettek, az óvodapedagógusok és az ide járó gyerekek is rendkívül örülnek. A tágas, modern, korszerűen felszerelt és berendezett épületben jó dolgozni. – Mint mondják. A projektnek köszönhetően a mai kor neveléstechnikai igényeinek megfelelő kialakítású és kapacitású óvodaépület jött létre. A kapacitásbővítéssel egybekötött átlakítás lehetővé teszi a jövőben az intézménybe felvételt nyerő földesi gyermekek számának növekedését.

Közel 15 millió forintos fejlesztés a földesi Kállay utcai óvoda melegítőkonyháján

Közel 15 millió forintos fejlesztés a földesi Kállay utcai óvoda melegítőkonyháján

A napokban megtörtént a Kállay utcai Óvoda melegítőkonyhájának műszaki átadása, befejeződött ugyanis a több héten át tartó korszerűsítés az intézményben. A régen várt, csaknem 14,5 millió forintos konyhakorszerűsítés keretében építészeti beavatkozások, a fal és padlóburkolatok cseréje, festése, valamint nagyobb értékű konyhai eszközök beszerzése történt meg.
A gyermeknevelő intézmény Kállai utcai telephelyén jelenleg 2 óvodás csoport rendszeres étkeztetéséről kell gondoskodniuk az itt dolgozóknak. Melegítőkonyha lévén azonban itt csupán a tízórait és az uzsonnát készítik elő és szervírozzák, az ebédet a Rákóczi utcai telephely főzőkonyhájából szállítják ide. Jeneiné Dr. Egri Izabella, községünk polgármestere elmondta, a melegítőkonyha berendezése, eszközei és gépei az évtizedek során meglehetősen elhasználódtak.
Az intézmény korszerűsítése azonban itt nem áll meg, ugyanis a polgármesteri hivatal épületével együtt tervezi a Kállay utcai óvoda épületének energetikai korszerűsítését, napelemrendszerrel való ellátását és külső szigetelését a község vezetése. A felújítással egy a mai kor igényeit és előírásait kielégítő, biztonságos melegítőkonyha került kialakításra.

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN

Közel ötszáz méteren kapott új aszfaltszőnyeget a Kossuth utca Földesen

Közel ötszáz méteren kapott új aszfaltszőnyeget a Kossuth utca Földesen

Régen leterített útalap, gödrök és nyomvályúk. Jelenleg ez a látvány fogadja a Kossuth utcán közlekedőket, ez az állapot azonban a Magyar Falu Programnak és az önkormányzat takarékos költségvetésének köszönhetően rövidesen megszűnik, hiszen az útszakasz a Rákóczi utcától a Jókai utca sarkáig 469 m hosszúságban új aszfaltburkolatot kap, az itt élők közlekedésének javítása érdekében.

Megtudtuk továbbá azt is, hogy az uniós projektek, valamint az állami, belügyminisztériumi pályázatok megvalósításához is szükséges az önkormányzatnak bizonyos mértékű önerőt biztosítani. Ezt a testület és a hivatali apparátus költséghatékony gazdálkodásának köszönheően tudja finanszírozni a község vezetése. Az útfelújításokkal egy időben az érintett szakaszok csapadékvízelvezetése is meg fog történni.
Az aszfaltozás mellett nagy jelentőséggel bírnak még a tél beköszönte előtt a régi utak kátyúzási munkálatai, melyeket az önkormányzat a közmunkaprogram keretein belül végzi jelenleg is több utcában. Csaknem 40 tonna melegaszfaltot használnak fel még ebben az évben.

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN

Aszfaltborítást kapott a Dózsa György utca Földesen

Aszfaltborítást kapott a Dózsa György utca Földesen

Új, kátyúmentes, biztonságos. Ezek jellemzőek leginkább a néhány napja leaszfaltozott Dózsa György utca útburkolatára. A kivitelezés magába foglalta az említett utcában egy 4,5 m széles kopóréteg elkészítését, valamint padkanyesést és nemesített padkakészítést is. Csaknem 20 millió forintos Belügyminisztériumi támogatásból kapott új aszfaltszőnyeget a Dózsa György utca, az önkormányzat a projekt megvalósításához 6,5 millió forintos önerővel járult hozzá. A sikeres műszaki átadást követően az új utakat már használja is a lakosság.

A Dózsa György utcán éveken át gödrökkel, kátyúkkal kellett a kerékpárosoknak és autósoknak megbirkózniuk, az elmúlt hetekben azonban megtörtént az út aszfaltozása. Jeneiné dr. Egri Izabella azt mondja, közös érdek, hogy az utak felújításával javuljon a településen élők komfortérzete. 

A korábbi időszakban is pályázott a község útfelújításra, ám a hiányzó útszakaszok felújítására is folyamatosan keresi az önkormányzat a pályázati lehetőségeket. Így például  a közeljövőben új aszfaltszőnyeget kaphat a Kossuth utca Jókai utcáig tartó szakasza, valamint a Jókai utcát a Dózsa György utcával összekötő útszakasz is.

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN

FÖLDES-Több mint hatszáz méter hosszan új aszfaltszőnyeget kapott a Piac utca Földesen

Több mint hatszáz méter hosszan új aszfaltszőnyeget kapott a Piac utca Földesen (VIDEO)

Jelentős megváltozott a Piac utca látványa. Néhány hete korszerűbb és biztonságosabb a közlekedés Földes község ezen szakaszán, ugyanis a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium közös pályázatának köszönhetően, 615 méter hosszan csaknem 26 millió forint értékben történt aszfaltozás a településen. Az önkormányzat olyan út aszfaltozására tudott pályázni ami már meglévő burklattal rendelkezett. A beruházáshoz az önkormányzat a pályázati forrás mellé 5,8 millió forint önrészt biztosított tudtuk meg Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármestertől.

Az önkormányzat minden alkalommal megvizsgálja az adott területet, útszakaszt, és kialakít egy fejlesztési koncepciót. A tavalyi esztendőben a Mozi utcát aszfaltozták le, idén a Piac utcára került szilárd útburkolat, 2022-ben pedig az Új utca következne, jelentősen tehermentesítve ezzel a főutca forgalmát.

VIDEO

A település megfelelő és biztonságos, jó minőségű úthálózatának kialakításához a község vezetésének minden igyekezete ellenére sem elegendőek az önerős beruházások, éppen ezért több pályázati lehetőséget is megragadnak Földes útjainak korszerűsítésére. Felújításra kerülhet többek között a Dózsa György utca hiányzó szakasza, a Sport utca, valamint a Kossuth utca útburkolata is.

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN
45 FEJLESZTÉS

Új süveg a régi falakon, megújul a Földesi Református Templom

Új süveg a régi falakon, megújul a Földesi Református Templom

Közel 50 millió forintos pályázat jóvoltából újul meg Földes egyik legrégebbi épülete a református templom. A település első templomának építését még 1700-as évek közepén vette kezdetét és 1828-ban egy vihar által okozott károk miatti felújítást követően nyerte el jelenlegi formáját. A jelenlegi beruházás csaknem 50 millió forintból valósult meg, melyből 46,9 millió forint kormányzati támogatás, a fennmaradó 2,7 millió forintot pedig a gyülekezet önerőből finanszírozta, ahogyan a toronyórára restaurálására, valamint a villamoshálózat korszerűsítésére is további 2,3 millió forintot költött az egyházközség. 

A pályázat keretében a hajó héjazatának átfedése, illetve a toronysüveg felújítása valósul meg.A beruházás során megújul a templomi szószék, valamint az úrasztal is, mivel a közel 200 esztendős kegyeleti tárgyaknak nem kegyelmezett az idő vasfoga. Ezek rekonstruálása jelenleg is folyamatban van.

A tavalyi évben elkészült, most virtuálisan is bejárható a Földesi Bölcsőde épülete

A tavalyi évben elkészült, most virtuálisan is bejárható a Földesi Bölcsőde épülete

Lassan fél éve fogadja a legkisebb gyerekeket a Földesi bölcsőde. A vírushelyzet miatt azonban a lakosság eddig csak kívülről láthatta az épületet. Most egy virtuális túra segítségével körbejárható az intézmény.

Egy 12 fős bölcsőde kialakítására és az óvoda felújítására nyert korábban a település 345 millió forint támogatást. Az önkormányzat az összeget kiegészítette 60 millió forinttal, hogy a működéshez szükséges eszközök is biztosítva legyenek.

A felépült, korszerű bölcsőde a kisgyermekek minden igényét kielégíti, s a fejlődésükhöz szükséges minden eszközt és feltételt biztosít.

_

Teljeskörű felújítás a Földesi mozi épületén

Teljeskörű felújítás a Földesi mozi épületén

“Mozi épület rekonstrukciója Földes településen” címmel nyert pályázatot Földes Nagyközség Önkormányzata. A Vidékfejlesztési Program – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés nevet viselő projekt keretében mintegy 42,5 millió forint újult meg többek között a Fő u. 16. szám alatt található épület teljes homlokzatának hőszigetelése.

A nagyterem akusztikailag kialakított falszerkezetén a hagyományos hőszigetelés nehezen volt megoldható, ezért ezen a falszakaszokon rejtett rögzítésű falpáncél burkolat készült egy horganyzott acélgerenda vázszerkezetre rögzítve. A meglévő nyílászárók fokozott hőtechnikai igényt kielégítő műanyag nyílászárókra lettek cserélve. – Tudtuk meg.
A beruházás során kialakított napelemes rendszer 12kW teljesítményű, mely az épület világítási és HMV energia igényét szolgálja ki az energetikai számítások alapján. A rendszer az utcafronti vizesblokk épületrész lapos tető felületére lett telepítve. A projekt keretében a meglévő gáz légfűtéses kazán és a konvektorok bontásra kerültek, az új fűtési rendszer kondenzációs fali gázkazánnal megoldott. Az épületben acéllemez kompakt lapradiátorok elhelyezése oldja meg a hő leadást. A fűtési rendszer időjárás függő és váltó hőmérsékletszabályozással lett ellátva.
A “Mozi épület rekonstrukciója Földes településen” beruházás befejeződött, a sikeres műszaki átadás-átvétel 2018.05.10-én megtörtént.

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN