Új csoportszobákkal bővül a Mikepércsi Csodavár Óvoda és a Napsugár Bölcsőde

új csoportszobákkal bővül a Mikepércsi Csodavár Óvoda és a Napsugár Bölcsőde

Hamarosan új csoportszobákkal bővül a Csodavár Óvoda és a Napsugár Bölcsőde, hogy minél több gyermeket tudjon megfelelő, biztonságos és modern körülmények közt fogadni a két intézmény. Azonban egy másik hosszú évek óta húzódó problémára is talált megoldást a település vezetése. A csaknem 180 éves csendőrlaktanyából kialakított, jelenleg a Csodavár Óvoda egyik telephelyének helyt adó épület felett ugyanis sajnos már eljárt az idő. Egy közel 50 millió forint összértékű nyertes pályázatnak köszönhetően azonban hamarosan teljesen megújulhat az intézmény Petőfi utcai épülete.

A Csodavár Óvoda vezetője Rácz Gabriellától megtudtuk, hogy az épület állapota miatt nagyon sok problémával szembesültek az elmúlt évek alatt, így nagyon örülnek az itt dolgozók, a gyerekek és hozzátartozóik is, hogy végre megújul az intézmény régebbi épülete.

A tervek szerint már a nyár folyamán elkezdődnek a felújítási munkálatok és az év végére be is fejeződnek majd. A korszerűsítésnek köszönhetően egy modern, jól felszerelt a XXI. századi elvárásoknak teljesen megfelelő épületben folytatódhat majd a gyerekek nevelése, oktatása Mikepércsen.

Befejező szakaszához érkezett a Pécsi Tudományegyetem új tömbjének kivitelezése

Befejező szakaszához érkezett a Pécsi Tudományegyetem új tömbjének kivitelezése

Befejező szakaszához érkezett a Pécsi Tudományegyetem új tömbjének kialakítása, melynek keretében egy közel 3000 négyzetméteres épületet emelnek. A fejlesztéssel egy olyan fogorvosi oktatási központot hoznak létre, amely biztos hátteret nyújt a fogorvostan-hallgatók képzésének, a szakfogorvosképzésnek és a szakorvosok továbbképzésének egyaránt.

Az intézményben 60 fogászati széket alakítanak ki.Az önálló pécsi fogorvosképzés a hetvenes évek közepén indult, amikor a képzésnek jelenleg otthont adó, 100-120 hallgatós kapacitásra méretezett épületet átadták. Az ezredfordulótól az oktatás angol és német nyelvű programokkal bővült, jelenleg a szaknak több mint félezer hallgatója van.

A Pécsi Tudományegyetem fejlesztése és épületracionalizálása nyomán a régi belvárosi, rossz energetikájú ingatlanok helyett az orvosi kampuszhoz közeli, modern, korszerű és gazdaságosan fenntartható létesítményt építtet. A létrejövő ingatlan kapcsolatai szervesen illeszkednek majd az északi tömb gyalogos tengelyéhez, és jól szolgálják saját tömbjének későbbi teljes rekonstrukcióját, melynek során két szinten több száz parkoló létesítésére is lehetőség nyílik.

A beruházásnak köszönhetően Pécs és az egyetem egy impozáns épülettel és egy modern oktatási központtal fog gazdagodni, amely méltó otthona lesz a fogászati képzéseknek.

A Bihartordai Reforátus Templom a felújítást követően most virtuálisan is bejárható

A Bihartordai Reforátus Templom a felújítást követően
most virtuálisan is bejárható

Bihartorda egy közel 800 éves múltra visszatekintő település. A tordaiak, már a reformáció századában áttértek a reformált hitre és mai napig a település jórésze református. Bihartordának egy temploma van, amelyet 1792-ben építettek a református gyülekezet tagjai. A település lakosainak a száma körülbelül 950 fő, ebből következően a gyülekezet sem nagy. Egyházfenntartói járulékot az előző évben 120 fő fizetett, míg egy átlagos vasárnap 12-14 fő vesz részt az istentiszteleten. A gyülekezet elmúlt 10-15 évét a következő igével tudnám összefoglalni: „Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után.” (Zsolt 84,2-3)

Azért jelent számunkra olyan sokat ez az ige, mert a bihartordai templom közel egy évtizedig használhatatlan volt. Egy súlyos leázás következtében a karzati tartószerkezetek olyannyira meggyengültek, hogy életveszélyessé lett nyilvánítva a templom. Ezekben a keserves években az alkalmainkat a gyülekezeti házban tartottuk. A hosszú évekig tartó sóvárgás és várakozás után 2018-2020 között sikerült a templomot és a gyülekezeti házat is felújítani. 

A templomfelújítást állami pályázati támogatásokból, egyházmegyei támogatásokból, valamint a hívek felajánlásaiból sikerült megvalósítani. A munkálatok során sor került a padlózat teljes cseréjére, utólagos vízzáró szigetelés kiépítésére, a karzatok teljeskörű cseréjére, a falak külső és belső vakolatának javítására, festésére, bejárai ajtók felújítására, a padozat cseréjére, a torony átfestésére, villámhárító rendszer kiépítésére, a templom udvarának rendezésére, a kerítés újjáépítésére, Külső járda és térburkolásra, hangosító rendszer telepítésére,

A Gyülekezeti házat 2019 -ben állami támogatásokból sikerült felújítani. A következő munkák készültek el:

A tetőszerkezet felújítása, talajnedvesség elleni utólagos szigetelés elkészült, a teherhordó falak és válaszfalak alatt utólagos aláfalazásával. A padozat teljes felújítása. A vizes helyiségek WC-k, fürdőszoba, oldalfala burkolásra került. A meglévő épületben akadálymentesített közösségi vizesblokk készült. A falak külső és belső javítása festése, kívül hőszigetelt réteg kiépítésével, az épületen belül álmennyzet kiépítésével A külső, belső nyílászárók ki lettek cserélve. Az épületgépészet és a villamos rendszer teljes körű felújítása megtörtént. Elhelyezésre kerültek a napelemek. A külső járda, térburkolás, parkoló építés megvalósult.

Isten hajlékai már megszépülve, megújulva várják Urunk bihartordai gyermekeit, hogy betérjenek és meghallják a krisztusi örömhírt. Jó reménységünk van afelől, hogy az épületek megújítása után, következhet a lelki házak építése, a gyülekezet megerősödése és közösségünk gyarapodása. A kis gyülekezetünk lelkesedését és erejét két dolog mutatja meg igazán. Az egyik, hogy a gyülekezet szervezésében az óvodától az általános iskola nyolcadik osztályáig körülbelül 60 gyermek vesz részt a hitoktatásban. A másik tényező, hogy a gyülekezet fenntartásában 10 éve működik a Diakóniai Központ, amely házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és idősek nappali klubja formában biztosítja az idősek ellátását. A 10 alkalmazottal, mintegy 80 fő részére biztosított ellátás, különösen is fontos, ezekben a nehéz időszakokban. Az elvégzett munkáért dicsőség illesse a Mennyei Atyát! Az előttünk lévő feladatokra pedig, tőle kérünk áldást.

Bihartordai Református Egyházközség

Elkészült hazánk egyik legszebb, 1815 és 1818 között felépített klasszicista kastélyának a külső felújítása

Elkészült hazánk egyik legszebb, 1815 és 1818 között felépített klasszicista kastélyának a külső felújítása

Pollack Mihály nevéhez méltó lett a dégi Festetics-kastély felújítása

Itt nem fogadnak cifra oromzatok, sem ékes tornyok. Helyette egy több százéves kocsányos tölgy, mögötte pedig a felvilágosodás és a magyar nemzeti mozgalommal párhuzamosan fejlődő klasszicizmus eszményi formái.

A Nemzeti Kastélyprogram keretein belül újítják fel a dégi Festetics-kastélyt. A munkálatok előkészítése 2016-ban kezdődött meg, a projekt pedig 2018-ban indult el – írja az Építészfórum. A rehabilitáció felelős tervezője Garaguly Kinga építész.  A dégi Festetics-kastély a legkorábbi és az egyik legjelentősebb klasszicista magyar kastély. A felújítási munkálatok 2021 végére fejeződhetnek be, a homlokzati rehabilitáció révén az épület már új fényében várja az állandó kiállítás megépítését.

A most készülő ütemben a kastély homlokzatát sikerült hosszútávra biztosítani. Az új díszkivilágítás Kralicsek László és Klosz András terve alapján készült el. „Az épület külső, általános fényármegvilágításán túl hangsúlyozni szerettük volna az építészeti elemeket is, – így a portikuszokat, timpanonokat – melyek térbeli plaszticitását külön belső és külső világítással hangsúlyozzuk. A különleges rámpákat alacsony fénymagasságú lámpatestekkel világítjuk meg” – nyilatkozta Garaguly Kinga az Építészfórumnak.

A projekt keretében helyreállítják a kastély homlokzatát, a tetőfedést teljes egészében cserélik, továbbá felújítják a Hollandi-házat és környezetét. Az épület földszintjén tematikus kiállítások, a korabeli szalont idéző kávézó, valamint ajándékbolt és rendezvénytér kap helyet.

A kastélypark területén bemutatják a szivattyúházat, megújul a rózsakert, elkészül az antik forrás gépészeti rendszere, és újra csobog majd a víz az oroszlánfejes vízköpőből. Használhatóvá válik a hajdani teniszpálya is annak érdekében, hogy nosztalgia-sportversenyek, valamint csapatépítő tréningek helyszíne lehessen.

A földszinti kiállításon megelevenedik a Festetics család története, mindennapi élete, hobbijai, szórakozási, sportolási szokásai. A felső szinten különleges témájú kiállítást rendeznek be: hitelesen, történeti dokumentumok és levéltári kutatások alapján, 21. századi kiállítástervezési technika segítségével mutatják be a kastély építtetőjének, Festetics Antalnak a szabadkőművességhez való viszonyát, valamint az eszmei áramlat nemzetközi és hazai vonatkozásait.

A Fejér megye déli részén található egykori főnemesi rezidencia hazánk egyik legszebb, 1815 és 1818 között felépített klasszicista kastélya. A rezidencia építtetője Festetics Antal, tervezője Pollack Mihály volt. A kastélyt és számos kerti építményét 27,4 hektár területű angolpark, valamint több kilométer hosszú tórendszer övezi, utóbbi egyik szigetén áll a festői szépségű Hollandi-ház. A kastély volt a fő helyszíne az utóbbi idők egyik legmagasabb nézettséget elért magyar filmje, a Kincsem forgatásának is. A kastélypark rekonstrukciója 2015-ben fejeződött be. A kastély felújítása a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében valósul meg.
forrás:epiteszforum.hu, turistmagazin.hu

Megújul az Oscar-díjas filmben is feltűnt budai gimnázium

Megújul az Oscar-díjas filmben is feltűnt budai gimnázium

Varga Mihály országgyűlési képviselő facebook bejegyzése szerint gőzerővel folyik a Budai II. kerületi Szent Angéla Ferences iskola felújítása és bővítése. Tavaly áprilisban kezdődött meg az épület felújítása. A projekt részeként megépül az új közösségi tér, amely alkalmas lesz arra, hogy egyszerre fogadja be az iskola összes tanulóját.

Ezen kívül kialakítanak egy természettudományos szaktantermi szárnyat, ahol XXI. századi keretek között folytatódhat a természettudományos oktatás, emellett megújul az intézmény könyvtára is.

Az új épületrészben 3 személyfelvonót létesítenek és akadálymentesítik a vizes helyiségeket, emellett konyhatechnológiát, audiovizuális rendszereket és színpadtechnikát is kialakítanak.

Ezek a beruházások mintegy folytatásai a korábbi felújítási munkáknak. Korábban ugyanis összesen 170 millió forintos uniós forrásból

  • napelemes rendszert telepítettek,

  • kicserélték az összes nyílászárót,

  • és elkészítették a külső hőszigetelést is.

Az iskola felújítása mindenképp időszerű volt, hiszen az épület nemrég még a Mindenki című Oscar-díjas magyar rövidfilm díszletéül szolgált.
Forrás:facebook, magyarepitok.hu

Befejeződött II. Rákóczi Ferenc szülőházának, a borsi Rákóczi-várkastélynak a felújítása

Befejeződött II. Rákóczi Ferenc szülőházának, a borsi Rákóczi-várkastélynak a felújítása

A nagyrészt magyar kormányzati támogatással megvalósult beruházás eredményeként régi fényében ragyog a reneszánsz építészet gyöngyszemének számító épületegyüttes Borsiban – adja hírül a felvidek.ma portál. Mint írják, a Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc szülőháza a kulturális turizmus újabb központja lehet Kelet-Szlovákiában.
A várkastély teljes körű felújításán 2018 óta dolgoznak. A beruházás építészeti része nagyrészt elkészült, a magyar reneszánsz építészet ritka és különösen értékes darabja újjászületve várja a látogatókat – mondta 
Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója.

Az épületben tavasszal már elindul egyfajta „próbaüzem”: kialakítják a szálloda és az étterem működését, a szállásfoglalást, a jegyvásárlást kiszolgáló informatikai rendszert, valamint szolgáltató oldallá alakítják a felújítás híreiről beszámoló honlapot – írják.
„Nagyon fontos, hogy az új komplexum működése ugyanolyan magas színvonalú legyen, mint maga a felújítás és a majdani kiállítás” – mondja Diószegi László, továbbá azt is kiemelte, hogy már felvették a kapcsolatot a sátoraljaújhelyi önkormányzattal a turizmusfejlesztési együttműködés kérdéseiben, és tárgyalnak a sárospataki Rákóczi Múzeummal, valamint a bodrogszerdahelyi Vécsey Borházzal is.

A lap arról is beszámol, hogy hamarosan befejeződik a várkastély közvetlen környékének kialakítása is, épül a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által megtervezett interaktív Rákóczi-kiállítás, továbbá megvalósítás alatt áll a szabadulószoba és a VR (virtuális valóság)-szoba is.

A kastélyban a továbbiakban egy körpanorámás vetítés is helyet kap, amely a környék Rákóczi-vonatkozású látnivalóit és a Zempléni-hegység téli tájait mutatja majd be. Ezenkívül terveznek egy különleges, Rákóczi-tematikájú játszóteret is a kastély mellett. A későbbi tervekben pedig a borsi Bodrog-part közelében kajak-kenu- és kerékpár-táborozóhely kialakítása is szerepel.

Virtuális túra a megszépült Tetétleni Református Templomban

Virtuális Túra a megszépült Tetétleni Református Templomban

2020 szeptemberében a tetétleni hívek számára Ünnepi Istentiszteleten adták át a „Tiszántúl templomépítési program” keretén belül megújult Tetétleni Református Templomot. A kívül belül megszépült templom most a falvakvarosok.hu jóvoltából vírtuálisan is bejárható.

Sikeres volt a közbeszerzés, épülhet az új tócóvölgyi óvoda

Sikeres volt a közbeszerzés, épülhet az új tócóvölgyi óvoda

Sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás a tócóvölgyi létesítmény megépítésére. Az új óvoda 100 kisgyermek befogadására lesz alkalmas, az intézményben négy csoportot alakítanak ki, új felszerelésekkel és eszközökkel, akadálymentes módon és energiatudatos üzemeltetéssel.

Az ezer négyzetméteres óvodában száz gyermek ellátásáról gondoskodhatnak majd. Az új ovi mellé új bölcsit is terveznek építeni.  A közbeszerzési eljárás második fordulója lett eredményes, így épülhet az új óvoda a Tócóvölgyben a nyertes kivitelezők nettó 546 millió forintért vállalták a munkát. A nyerteseknek 15 hónapja lesz felépíteni az óvodát. A Tócóskertben több óvoda működik, nagyon nagy kihasználtsággal, ezért is van szükség egy új intézményre a Tócóvölgyben. Az új óvodát az Egressy Béni tér és a Csányi Dániel utca által határolt területen építik fel. A környéken újabb társasházak is épülnek, így a jövőben várhatóan még több gyermeknek szeretnének majd óvodai férőhelyet szüleik.

Az új ovi az elképzelések szerint a Margit téri Tócóskerti Óvoda Napsugár nevet viselő tagintézménye lenne. Debrecen önkormányzata több mint 400 millió forint uniós forrást nyert az óvoda megépítésére, de az első közbeszerzésen ez nem bizonyult elegendőnek, a cégek ajánlatai jelentősen meghaladták ezt az összeget.

A tócóvölgyi óvoda mellé egy bölcsődét is megálmodtak, ennek tervezése most kezdődik.  Az Egressy Béni térre egy 96 férőhelyes, négy egységes, nyolc csoportszobás bölcsit szeretnének felépíteni.

A debreceni önkormányzat fenntartásában jelenleg 33 óvoda működik 49 feladatellátási helyen, ahol 265 óvodai csoportban folyik a gyermekek nevelése. Az intézmények összesen 6942 gyermeket tudnak fogadni. Amikor átadják a tócóvölgyi óvodát, a férőhelyek száma hétezer fölé emelkedik majd.

 

Forrás:dehir.hu facebook.hu 

Az ütemtervnek megfelelően halad a 155 éves Csokonai Színház felújítása.

Az ütemtervnek megfelelően halad a 155 éves Csokonai Színház felújítása. A bontási folyamatokat követően kezdődnek a restaurálási, építészeti munkák.

A munkát nehezíti, hogy az épület műemlék jellege miatt a belső részébe nem lehet nagyobb gépeket alkalmazni.
Hatméteres árkot ástak a nézőtér alatt a munkások, hétszáz köbméter földet szedtek ki. Itt lesz majd a gépház, amit olyan szigeteléssel fednek le, hogy a közönség nem hallja majd a működést. Jelenleg 150 munkás dolgozik a a Csokonai Színház felújításán.

A beruházás 9,6 milliárd forintba kerül és várhatóan 2023-ra készül el. Akkorra a befejezett Latinovits Színházzal együtt esténként akár 1200 néző is képesek lesznek befogadni a teátrumok. Papp László polgármester a Csokonai Színház teljes felújításának megkezdésénél azt mondta, a kulturális beruházások tovább erősítik Debrecen regionális pozícióját.

Mint mondta, három évtizede nem nyúlt hozzá senki ehhez az épülethez, mely minden tekintetben megérett a felújításra. A kormány 6,3 milliárdot adott korábban erre a Modern Városok Program keretében, a beruházás 9,6 milliárdba kerül, ehhez a Debrecen 2030 program további 2 és fél milliárdot biztosított.

 Debrecen polgármestere hangsúlyozta: a színház minden elemében megújul, és természetesen az épület műemléki jellegét megőrzik. Mint mondta, ha elkészül a Latinovits Színház és a Csokonai Színház 2023-ban, az Debrecen regionális szerepét erősíti.
Az épület külső homlokzatának helyreállítása, nyílászáró-csere szépíti meg az épület külső megjelenését. Műemléki szobor- és kőrestaurátori munkálatok zajlanak majd, megtörténik a homlokzati díszek tisztítása. A helyi tradíciók és a nemzeti színház minőség megjelenítése kiemelt belsőépítészeti szándék a belső terek rekonstrukciós áttervezésben.

A nézőtér befogadóképessége is változik, hogy minél több színházkedvelő látogathassa az előadásokat.
A felújításkor a színpad belátását gátló oszlopokat eltávolítják, a földszinti páholyokat pedig megszüntetik. A beruházás végén a színpadra teljes rálátást biztosító 609 állandó és 66 ideiglenes férőhely lesz.
Modern színpad- és világítástechnika és korszerű hangtechnika fogja a színházi élményt gazdagítani. Új színészbüfé kap helyet az épületben, és megújul a nézőtéri lounge. A színház épületében lévő gépészeti és elektromos rendszert is teljesen felújítják.

Forrás: csokonaiszinhaz.hu

Időkapszulát helyeztek el a Városligetben épülő Magyar Zene Házában

Időkapszulát helyeztek el a Városligetben épülő Magyar Zene Házában

Befejező szakaszához ért a Magyar Zene Háza kivitelezése. A jeles alkalomból az építőipari hagyományoknak megfelelően az utókornak szánt üzenetekkel teli időkapszulát helyeztEK el az épület padlóburkolata alá.

Az ünnepélyes eseményen Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa és Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója helyezték be a földbe a különleges emléktárgyakat tartalmazó speciális hordozót.

A zenei válogatás sokszínűségével azt is jelezni szerettük volna, hogy a Magyar Zene Házának fontos törekvése, hogy minden zenei műfaj otthonra találjon benne!”

A kapszulában széles körű zenei válogatás, az intézmény tervpályázata, kivitelezésével, koncepciójával kapcsolatos főbb dokumentumok, sajtómegjelenések, és az épülethez köthető „ereklyék” kerültek. Az utókornak szóló üzenet az épület 80 méter átmérőjű egyedi kialakítású tetőzetének origójába került, amely egyben a hanghullám ihlette padlóburkolati díszítés kezdőpontja is.

A Városligeti tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében elhelyezkedő Magyar Zene Háza 2021-ben nyitja meg kapuit. A ház a park folytatásaként olvad egybe a természettel: az üvegből tervezett oldalfalak és a lyukacsos tetőszerkezet által kialakított természetes fénycsatorna lehetővé teszi, hogy egy koncert során úgy érezzük magunkat, mintha a zenészek a parkban, a természetben muzsikálnának. Az épületben több modern, környezettudatos megoldás is helyet kap.

A Magyar Zene Háza méltán pályázik Budapest új, ikonikus épületének címére. Sou Fujimoto, sztárépítész egy modern, extravagáns házat álmodott meg a zenének. Az épület tervezésekor a természetből és a zenéből egyaránt gyűjtött inspirációt. A két forrás a japán tervező által megálmodott ház részleteiben is jól észrevehető: az épület jellegzetes lebegő tetejét például a hang rezgésének vizuális képe, a hullám ihlette, de Fujimoto nagy hangsúlyt fektetett a természet és az épített környezet kapcsolatára is. A végeredmény pedig egy könnyed, légies, nyitott és átjárható, a legapróbb részletekig átgondolt, harmonikus épület lesz.
FORRÁS: zenehaza.com