Átadták a felújított Ernőmajor felé vezető külterületi utat Ácson

Átadták a felújított Ernőmajor felé vezető külterületi utat Ácson

A főként mezőgazdasági termelők által használt Ernőmajori út megújult csaknem 5,5 km hosszúságban, a Vidékfejlesztési Program 284 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásából. A kivitelezést a Széles Út Kft. dolgozói végezték el, a beruházás műszaki ellenőre, Nyitrai Zsolt lapunknak elmondta: az út kiváló minőségben készült el és mintegy 30 évig megfelelő közlekedési viszonyokat fog bíztosítani az erre közlekedők számára. – 4 méter szélességben, két réteg aszfaltburkolattal, helyenként teljes pályaszerkezet cserével valósítottuk meg a beruházást, kétoldalt 1-1 méteres stabilizált padkával, illetve napelemes jelzőtáblákkal ellátva. – Tudtuk meg a műszaki ellenőrtől.

Dr. Szentirmai István polgármester beszédében elmondta, a ’70-es években épült üzemi út állapota sajnos az utóbbi időszakban jelentősen leromlott, így időszerű volt az útszakasz felújítása. – Elvem az, hogy amit az ősök ránk hagytak, amit eleink megcsináltak, azt – amennyiben lehetőségünk van rá,- ne hagyjuk kárba veszni és próbáljuk megőrizni azokat az utókor számára. Köszönettel tartozom a Széles Út Kft-nek, valamint azoknak a vállalkozóknak és gazdálkodóknak, akik ezt az utat használják, ugyanis hajlandóak voltak beszállni az önkormányzat önrészébe, csökkentve ezzel a ránk eső önrész összegének mértékét. – Hangsúlyozta a polgármester.
Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk országgyűlési képviselője a hivatalosan átadón elmondta, a vidékfejlesztési pályázatoknál a legtöbb sajtónyilvánosságot a mezőgazdasági vállalkozásoknak, termelőknek nyújtott támogatások kapják. Hozzátette: a magyar mezőgazdaság eszközparkja látványosan átalakult és egyre modernebb gépek állnak rendelkezésre. A kormány célja, hogy segítse a gazdák munkáját, a most felújított út pedig jelentősen megkönnyiti majd errefelé a mezőgazdasági gépekkel való közlekedést. – Tette hozzá.
Az elkészült utat Gerecsei Zsolt esperes áldotta meg, majd ünnepélyes szalagátvágás következett. Az átadott útszakaszt ugyanakkor nemcsak a mezőgazdasági termelők használják, hanem a hétköznapi, ácsi emberek is. Gyakran járnak erre kerékpárral családok is egyfajta kikapcsolodásként, sőt a Futács nevet viselő sportesemény útvonalába is beletartozik ez a szakasz. Mostantól mindenki biztonságosan közlekedhet a felújított 5,5 km hosszú Ernőmajori úton.
Fenyves-Erdei Anett

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN
45 FEJLESZTÉS

Közösségi térré alakult át az egykori 1848/49-es Emlékhely Ácson

Közösségi térré alakult át az egykori 1848/49-es Emlékhely Ácson

Valódi közösségi térré alakult Korotnoki Dániel sírjának környezete. Az Ácsi Református Egyházközség és az Ácsi Természetjáró Bakancsos Klub konzorciumi partnerként megközelítőleg 45 millió Ft támogatást nyert a “Hittel Ácsért” című pályázat keretében. A pályázatban a közösségi programok, táborok, képzések mellett egy új közösségi tér kialakítása, fejlesztése is szerepelt, így került sor az. ún. „Kisdobos sír” környékének közösségi térré alakítására a régi Református Temetőben. A szabadságharc gyermektűzérének sírja mindig is a ’48-as megemlékezések helyszíne volt, ahol 4 millió forintból a sírkőhöz vezető és egy azt körülvevő térköves terület került kialakításra, padokat helyeztek ki, valamint a kopjafákat is restaurálták.

A beruházás hivatalos átadásán elsőként Gerecsei Zsolt esperes úr és Tóth János, a Természetjáró Bakancsos Klub elnöke mutatta be a projekt főbb mérföldköveit. Gerecsei Zsolt elmondta, a pályázattal az egyház célja az volt, hogy folyamatos programokkal erősítse Ács város közösségeit. Ehhez pedig közösségi terekre is szükség van, így alakították át Korotnoki Dániel sírjának környezetét, hogy méltóképpen fogadja a rá emlékezőket és az ide látogatókat a jövőben. Esperes úr kitért arra is, hogy jelentős munka volt nemrégiben a Református Iskola Közösségi Házzá alakítása, valamint hamarosan időszerűvé válik a Református Templom korszerűsítése is.

A továbbiakban Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője mondta el gondolatait a projekt kapcsán. Beszédében az emberi kapcsolatok, az emberi erőforrás valódi fontosságára hívta fel a figyelmet. A következő percekben ünnepélyes szalagátvágásra került sor.
Mint megtudtuk, a közösségi tér kialakításásnak ötlete még évekkel ezelőtt gyermeke születését követően fogalmazódott meg Gerencsérné Járóka Erzsébet fejében, akit örömmel tölt el, hogy méginkább méltóságteljesebben zajlanak majd ezentúl a városi megemlékezések Ácson, az új közösségi téren.

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN
45 FEJLESZTÉS

Raklapok és nyílászárók készülnek majd a napokban átadott asztalosüzemben

Raklapok és nyílászárók készülnek majd, a napokban átadott asztalosüzemben

Több évtizedes hagyománya van a faiparnak Földesen, ahol az utóbbi évek közmunkabeli tevékenységéhez képest most szintet lépett a fafeldolgozás. Az eddig közfoglalkoztatásban végzett munkát 122,5 millió forint állami támogatás felhasználásával piaci körülmények közé helyezte az önkormányzat azzal, hogy egy új asztalosüzemet létesített, ahol három szakembernek tudnak tartósan, az elsődleges munkaerőpiacon munkát adni. Az állami támogatásból egy könnyűszerkezetes üzemcsarnokot, faipari gépeket, továbbá egy szociális blokkot építettek, a dolgozók pedig padokat, raklapokat és nyílászárókat készítenek majd. Az üzem hivatalos avatására október 6-án került sor, amelyen elsőként Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester köszöntötte a megjelenteket és ismertette a projekt legfontosabb mérföldköveit.

Az eseményen részt vett Réthy Pál, a közfoglalkoztatásért is felelős helyettes-államtitkár is, aki avatóbeszédében kitért arra, hogy Hajdú-Bihar megyében sok ilyen beruházás átadása volt már az elmúlt időben. A Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programjának célja a kistelepülések hátrányainak csökkentése, a vidéki Magyarország és a települések népességmegtartó képességének fokozása, továbbá a gazdaság fejlesztése. Ezt követően, Bodó Sándor a sárréti térség országgyűlési képviselője állt pulpitus mögé, aki értékelte a megvalósult projektet, valamint hangsúlyozta az évről-évre egyre nagyobb hangsúlyt magának szerző közfoglalkoztatási program jelentőségét.
A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatot Bulcsu László alelnök úr képviselte az üzem hivatalos átadásán. Kiemelte: a gazdaságélénkítő program komoly siker és nagyon sokat lehet rajta tanulni. A földesi fejlesztés kapcsán elmondta, a géptámogatásos programok – ahogy ez is – rendkívül nagy jelentőséggel bírnak a települések életében.

Jeneiné dr Egri Izabella, polgármester azt mondja, 2017-ben 12 millió forintos támogatásból épült fel a mostani üzem elődje, melyet kezdetleges gépekkel és eszközökkel adtak át, s három főnek adott biztos megélhetést. Az üzem körülményei és felszereltsége azonban a jelenlegi fejlesztéssel óriásit lépett előre.

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN

ÁTADTÁK A KORSZERŰSÍTETT BUDAPEST – HATVAN VASÚTVONALAT

ÁTADTÁK A KORSZERŰSÍTETT BUDAPEST – HATVAN VASÚTVONALAT

Immáron magas színvonalú, korszerű és az utazó közönség igényeit maximálisan kiszolgáló vasútállomási környezet, valamint utazási élmény várja a felújított 80. sz. vasútvonalon közlekedőket. A NIF Zrt. beruházásában 2017 telén indult fejlesztés 4 külön szakaszban valósult meg, és a vasúti pálya korszerűsítésén túl ETCS 2, biztosítóberendezési és távközlési munkákat is végrehajtottak.

A beruházás részeként 2,7 km hosszú, új 3. vágány épült ki a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső vasútállomás között, melynek célja a Rákos – Hatvan projekt keretében megújult pályán bevezetésre kerülő ütemes menetrend támasztotta kapacitásigény kielégítése. A 3. vágány kivitelezési munkáinak keretében Kőbánya felső állomáson a 3. és 4. vágány között akadálymentes, sk+55 magasságú, peron- és esőbeállók létesültek. A vonalon elvégezték a régi Józsefváros kihúzó csonkavágány műtárgyának jobb és bal pályáján lévő műtárgyak felújítását és a régi Józsefváros – Kőbánya felső összekötő vágány műtárgyainak felújítását is. Ezen felül 900 m hosszú zajvédő falat építettek a kivitelezésben érintett szakaszon.
A Rákos – Gödöllő vonalszakaszon összességében 25,2 km hosszon építették át a vasúti pályát, amely immáron biztosítja a 100-120 km/h-s sebességet az áthaladó vonatok részére. Korszerűsítették Rákosliget, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoscsaba, Gödöllő-Állami telepek, Pécel és Isaszeg állomásokat. Kiépült az akadálymentes állomási környezet, magas peronok, liftek létesültek, megújult a gyalogos aluljáró, új perontetők épültek. A szakaszon 203 új P+R parkolóhely létesült. A peronokról és az utasforgalmi területekről taktilis vezetősávok segítik a látásukban korlátozottak közlekedését. Ezen túl új villamos felsővezetéki és térvilágítási rendszert építettek ki.

A beruházás részeként közúti felüljáró épült Budapesten a Cinkotai úton, a Czeglédi Mihály úton, a 3103 sz. úton Isaszeg és Pécel között, valamint a 3103 sz. úton Isaszeg és Gödöllő között. Különszintű gyalogos átjáró épült Akadémiaújtelepen, Pécelen és Isaszegen.
A Gödöllő – Hatvan szakaszon 27,3 km hosszon újult meg a vasúti pálya, ezzel biztosítva a jövőben a 100-120-160 km/h-s sebességet. Az átépült szakasz egyik igazi ékessége a teljeskörűen rekonstruált Gödöllő vasútállomás és annak közvetlen környezetében épült Köztársaság úti különszintű közúti felüljáró, amely közvetlen összeköttetést biztosít a városrészek között. Megújult továbbá Gödöllőn a Szent-Györgyi Albert úti felüljáró is, valamint a HÉV végállomás. Máriabesnyőn, Bagon, Hévízgyörkön, Galgahévízen Turán és Aszódon korszerűsítették a megállóhelyeket. Máriabesnyőn felújították és bővítették a felvételi épületet, a perontető visszakapta eredeti formáját. A korszerűsített szakaszon összesen 216 P+R parkoló létesült. A szakaszon 55 cm magas peronok, liftek, peronaluljárók, perontetők, állomási előterek, autóbusz-fordulók létesültek.
Az utazó közönség számára szemmel kevésbé látható, de a vasúti infrastruktúra tekintetében kiemelkedő szerepet játszanak a teljes Rákos – Hatvan vonalszakaszon elvégzett biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kivitelezési munkák, mely eredményeképp két távvezérlő központtal kialakított központi forgalomirányító rendszer (KÖFI) jött létre, illetve elektronikus biztosítóberendezés, utastájékoztató és térfigyelő kamera rendszer létesült a teljes szakaszon. Pécel, Isaszeg és Gödöllő vasútállomásokon biztosítóberendezési, Hatvan állomáson pedig új távközlési üzemi épület létesült. Az új biztosítóberendezések telepítésével egyaránt javul a vonatok pontossága és a vasútbiztonság. Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer 2-es szintjének (ETCS 2) telepítése után és annak vasúthatósági engedélyezésével Aszódtól Hatvan irányába a 160 km/h pályasebesség is elérhetővé válik.
FORRÁS:https://nif.hu/2022/10/atadtak-a-korszerusitett-budapest-hatvan-vasutvonalat/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR0qGSHQN9arOmMAXirWNfbebb1HE6I8h4dzErRTfPLOTyL1Dfm8DTqY__E
FOTÓ:https://nif.hu/2022/10/atadtak-a-korszerusitett-budapest-hatvan-vasutvonalat/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&fbclid=IwAR0qGSHQN9arOmMAXirWNfbebb1HE6I8h4dzErRTfPLOTyL1Dfm8DTqY__E

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN
45 FEJLESZTÉS

Ács Sportcsarnok öltözők fűtéskorszerűsítése

 Fűtéskorszerűsítés az Ácsi sportcsarnok öltözőiben

Szinte csak pár hete, hogy két jelentős beruházást is átadott az önkormányzat. A Zichy -kastély tetőszerkezetének felújítása és az ácsi Bóbita Óvoda energetikai korszerűsítése után azonban egy újabb jelentős fejlesztés is a végéhez ért, mely a napokban hivatalosan is átadásra került. A városközponti Sportcsarnok öltözőinek fűtéskorszerűsítése valósult meg közel 5,5 millió Ft-ból. A részletekről Sipos István, az Ácsi Kinizsi Sport Club elnöke tájékoztatta riporterünket, aki elmondta a sportcsarnok gyakran ad otthont országos, nívós sportrendezvényeknek is, így időszerű volt már az öltözők fűtéskorszerűsítése.

Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Dr. Szentirmai István, városunk polgármestere. Elmondta, hogy az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy az ácsi sportélet sikeres legyen és a sportolók megfelelő körülmények között készülhessenek a versenyekre és a mérkőzésekre.  Az ünnepélyes átadón felszólalt Czunyiné dr. Bertalan Judit, városunk országgyűlési képviselője is, aki beszédében elmondta, hogy a TAO támogatás akkor hasznosul a legjobban és akkor éri el a célját, ha a mögött széles szakmai, társadalmi és önkormányzati egyetértés van.

Sipos István az Ácsi Kinizsi Sport Klub elnöke elmondta, hogy a munkálatokhoz csatlakoztak a kézilabda szakosztály tagjai is, akik társadalmi munkában kifestették az öltözőket. Hozzátette, hogy leginkább ennek a szakosztálynak a csapatai használják sportcsarnokot a hétköznapok során. 7 utánpótlás szakosztály működik az egyesületben, de van felnőtt férfi és női csapata is a klubnak. Szerencsére egyre gyarapodik az egyesület és sokan jelentkeznek hozzájuk. Musitzné Sima Gabriella az első második és harmadik osztályosoknak tart hetente 3-szor kézilabda edzést.

Dr. Szentirmai István Ács polgármestere elmondta, hogy a város két sportcsarnokkal is büszkélkedhet. Az egyik a pénzásási településrészen van, a másik pedig itt a központban. Mindkét létesítmény iskolai tornaóráknak is helyszínt biztosít a hétköznapok során, délután pedig a sportszakosztályok használják, vagyis egészen az esti órákig folyamatosan kihasznált a két épület. Energetikailag mind a 2 sportcsarnok felújításra szorul, csakúgy mint a város harmadik sportlétesítményénél, a sportpályán, a műfüves pálya melletti sportház.

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN
45 FEJLESZTÉS

Új tetőszerkezetet kapott városunk ikonikus épülete, a Zichy Kastély

Új tetőszerkezetet kapott városunk ikonikus épülete, a Zichy Kastély

A Bartók Béla Művelődési Háznak otthont adó, több, mint 240 éves Zichy Kastély épületének tetőszerkezete jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban. A felújítási munkálatok az utóbbi évek többszöri épületbeázásai miatt már szükségszerűnek bizonyultak, városunk vezetése pedig kiemelten fontosnak tartotta, hogy ne romoljon tovább ennek az ikonikus épületnek az állapota. Az önkormányzat egy nyertes pályázatnak köszönhetően 115 millió Ft forrást nyert az épületkorszerűsítésre, melyet oroszlánrészt a Magyar Kormány finanszírozott, Ács Városának 22 millió Ft önerővel kellett kiegészítenie. A munkálatokat egy helyi vállalkozás, a BR-Rönkvilág Kft. munkatársai végezték el. Az átépítés 2022. márciusában kezdődött és igen rövid időn belül, a nyári hónapok végére be is fejeződött.

A projekt során új tetőszerkezetet kapott a Zichy Kastély, de többek között megújult az ereszcsatorna és egy villámvédelmi rendszer is létesült. 2022. szeptember 7-én hivatalosan is átadták a beruházást, a rendezvényen elsőként városunk polgármestere, Dr. Szentirmai István köszöntötte a megjelenteket. – Több emberöltővel ezelőtt itt, ezen a helyen egy nemesi család nagyot álmodott: egy impozáns lakhelyet maguknak, ami névhez és ranghoz méltó. Az Esterházy-Liechtenstein-Zichy-Kastély Ács nevezetessége lett már akkor is és maradt azóta is. Ez a gyönyörű épület folyamatos odafigyelést, törődést igényel, amit lehetőségeinkhez mérten el kell végeznünk. A jelenleg átadott tetőszerkezet cseréje nem csak esztétikumában, de szerkezetében is nagyon időszerű volt. – Mondta el beszédében a rendezvényen Dr. Szentirmai István, aki hozzátette, a projekt keretében mindösszesen 137.889.000 forintból sikerült megállítani az épület állagának romlását. Szívügy volt számomra ez a beruházás, ennek szükséges a folytatása, hiszen az épület belső szerkezete és állapota is rendkívül korszerűtlen. Ezért fogunk dolgozni a későbbiekben és tudom, hogy el is érjük a célunkat, mert olyan partnerünk van benne Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszony személyében, aki tudja, érti és átérzi a gondunkat, aki nem ígér soha felelőtlenül és mindig számíthatunk rá. – Emelte ki a polgármester.

Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk országgyűlési képviselője az ünnepélyes átadón elmondta: egy ilyen monumentális épület felújítása kormányzati támogatás nélkül nem kivitelezhető. Az önkormányzattal való újabb közös munka ez esetben is meghozta az eredményt. – Egy műemlék jellegű épület rekonstruálása meghaladja egy önkormányzat költségvetési kereteit. Ekkor merült fel a kérdés, hogy ha van olyan rendkívüli kormányzati támogatás, ami középületek infrastrukturális felújítására fordítható, akkor tud-e a város olyan alternatívát mondani, ami támogatható. Ács városa tudott, méghozzá a Művelődési Házat, azon belül is annak tetőszerkezetét. Úgy hiszem, a megfelelő körülmények és az épület állaga, minősége az alapja az intézményben zajló színvonalas munkának. Polgármester úr és csapata nem tétlenkedett, azonnali feltételes közbeszerzést követően rögtön elkezdték a munkát. Nagy öröm számomra, hogy a város jellegzetes épülete végre biztonságban van, nem kell tartani a Művelődési Ház belső állagának további romlásától. – Hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.
Az ünnepélyes átadón részt vett Dr. Kancz Csaba, Komárom Esztergom Megye főispánja is. Beszédében kitért arra, hogy a város kultúrális életének alapjai, meghatározó mozzanatai az épületben zajlanak, ezért is volt fontos a korszerűsítés. – Rendkívül örülök, hogy helyi vállalkozás végezte a munkát. Akárhányszor a városban járok azt látom, hogy amikor egy munkafolyamat befejeződik, már megvannak a tervek egy újabb fejlesztés megvalósítására. A helyi közösségek mindig találnak olyan kihívásokat, amelyeket meg is valósítanak, s amelyekkel Ács előrébb tud lépni. Gratulálok az eddig elért eredményekhez. – Emelte ki köszöntőjében Dr. Kancz Csaba.
A Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Balogh Attila elmondta az épület már a második otthonuk. Az ünnepélyes átadón ragadta meg az alkalmat és köszönte meg mindazoknak a munkáját, akik közreműködtek a régen várt projekt megvalósításában. – Köszönettel tartozom mindenkinek. Egy álom vált valóra. Kötelességünk megóvni egy ilyen értékes épületet, hiszen a település éke, továbbá a helyi és megyei értéktárban is szerepel, emellett a város egyik legfontosabb intézménye működik benne, a kulturális élet központja. – Mondta.
Az új infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően tehát megszűntek a régóta fennálló beázási problémák a Zichy Kastélyban, amivel az épület belső szerkezetének és állagának további romlása is megelőzhető. A településvezetés továbbra is keresi azokat a pályázati lehetőségeket, melyekkel tovább szépülhet városunk ikonikus épülete.

Korszerűbb körülmények várják az óvodásokat az idei nevelési évben Ácson

Korszerűbb körülmények várják az óvodásokat az idei nevelési évben

2 telephelyen, 261 kisgyermek gondozása, nevelése, iskolára való felkészítése zajlik az Ácsi Bóbita Óvoda falain belül. A nevelési-oktatási intézmény városközpontban található régebbi épülete felett azonban sajnos már eljárt az idő. A több mint 30 éve kialakított óvodai épület több szempontból is felújításra szorult. 23 millió Ft-os pályázati és több mint 20 millió Ft önkormányzati forrásból azonban jelentős fejlesztésen esett át az intézmény telephelye az utóbbi hónapokban, melynek célja az épület energetikai korszerűsítése volt.

A fűtésrendszer teljeskörű felújítása, a külső nyílászárók cseréje, valamint a közlekedő folyosók járólappal való burkolása is megvalósult a fejlesztés során. Az ünnepélyes szalagátvágással egybekötött átadón Dr. Szentirmai István, településünk polgármestere elmondta, hogy a város vezetése már korábban is jelentős beruházásokat valósított meg az épületben azért, hogy a gyerekek és az itt dolgozók számára minél otthonosabbá tegyék az intézményt, növelve ezzel a nevelés, oktatás színvonalát.

Első évben saját forrásból öltözőket, vizesblokkot, valamit egy csoportszobát újítottunk fel. A következő esztendőben a konyha részleges felújítása történt meg, a hozzá tartozó szociális helyiségek, folyosók, gazdasági bejárat korszerűsítésével. Jelen projekt keretében pedig három új kazán beépítésével és nyílászárócserével járultunk hozzá az intézmény energetikai fejlesztéséhez. – Emelte ki a beruházás részleteit polgármester úr.

Ezt követően Héreginé Major Ilona, a Bóbita Óvoda vezetője fejezte ki köszönetét a felújítás valamennyi közreműködőjének. Hozzátette, újabb jó hírrel szolgálhat a gyerekek és a szülők számára, hiszen további fejlesztések várhatóak az intézményben egy Top Pluszos pályázat eredményeképpen. Az eseményen beszédet mondott Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke is, aki elmondta, 215 millió Ft-os forrásból valósulhat majd meg az óvoda további korszerűsítése. – Annak ellenére, hogy ez Aurópai Uniós forrás, a Magyar Kormány megelőlegezi a településeknek az elnyert támogatási összeget annak érdekében, hogy a fejlesztések minél hamarabb és gyorsabb ütemben tudjanak zajlani. – Emelte ki elnök úr.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője az ünnepélyes átadón elmondta: a most megvalósult beruházás nagyon fontos lehet a mai, energiaválságos időkben, a városvezetés pedig jól gondolkodott, hiszen a most elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően az önkormányzat jelentősen csökkentheti az épület fenntartási költségeit.

Az ünnepélyes átadón az óvoda apróságait is hallhattuk, akik egy-egy verssel készültek az eseményre. Ezt követően Gerecsei Zsolt esperes és Minus Ferenc plébános szentelte meg az épületet, majd szalagátvágásra került sor a Bóbita Óvoda épületénél. A megjelentek együtt járták be a megújult intézményt.

Dr. Szentirmai István városunk polgármestere elmondta, az óvoda további korszerűsítése keretében a tetőhéjazat cseréje, a csapadékvíz elvezetőrendszer felújítása, a falak külső szigetelése és egy napelemrendszer kiépítése a cél.

Az ide járó gyermekek és szüleik nagy örömére tehát egy megújult környezet fogadta az új nevelési-oktatási évben az Ácsi Bóbita Óvoda apróságait, a fejlesztések azonban még nem értek véget. Az önkormányzat igyekszik a következő időszakban is még otthonosabbá, élhetőbbé, korszerűbbé tenni az intézmény épületét, jelentősen megkönnyítve ezzel az ide járó csöppségek és az óvodapedagógusok mindennapjait.

Új aszfaltburkolatot kapott a Deák Ferenc utca Földesen

Új aszfaltburkolatot kapott a Deák Ferenc utca egy szakasza Földesen

A Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. és a Reál Élelmiszerüzlet előtti útszakasz, valamint az Egészségház felé vezető út, településünk egyik legforgalmasabb része közlekedési szempontból. Az elmúlt időszakban annyira leromlott az út állapota, hogy már-már balesetveszélyes volt, hiszen az úton és az út mellett is hatalmas kátyúk, mélyedések nehezítették a közlekedést. A földesi önkormányzat a közelmúltban a Magyar Falu programban pályázatot nyújtott be útfejlesztésre és nyert is. A képviselő testület döntése alapján a nyert összegből a Deák Ferenc utca legforgalmasabb része kapott új aszfaltburkolatot. A beruházás 17 millió Ft-ból valósult meg több mint 200 méter hosszan. A részletekről Jenei Dr. Egri Izabella, Földes polgármestere tájékoztatta riporterünket.

Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester hozzátette, az önkormányzat azon van , hogy minél több utcában történjenek hasonló fejlesztések és javuljanak a közlekedési viszonyok. Tervben van további 5 utca aszfaltburkolatának felújítása is.

„Van egy nagy pályázatunk a TOP+ pályázat keretében benyújtva. Ez tartalmazza 5 utca aszfaltozását. A Honvéd, a Táncsics, a Béke, a Széchenyi utca, valamint az Északi sor utcájának az aszfaltozását a Rákóczi utcától a Deák Ferenc utcáig szeretnénk megvalósítani. A település ezen részét kívánjuk megoldani egyszerre, hogy az a rész járható legyen. Ennek az elbírálása még folyamatban van. Készen vannak a kivitelezési tervek is. Ez nagyságrendileg 200 millió Ft-ba kerül, kompletten az útfelújítás, ebben a belvízelvezető árkok rendbetétele is benne van. A pályázatot április 14-én benyújtottuk.”

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN
45 FEJLESZTÉS

Közösségi hely épül a földesi fiataloknak

Közösségi hely épül a földesi fiataloknak

Akik gyakran járnak a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és a Földesi Árpád Mozi közötti kis utcában látványos változást tapasztalhattak az egyik háznál. Több mint 3 hete dolgoznak a munkások a Mozi utca 3 szám alatti önkormányzati ingatlanon, ahol a tervek szerint egy Ifjúsági Ház kerül majd kialakításra, ahol a földesi fiatalok modern körülmények között tölthetik majd el szabadidejüket. A beruházás a Magyar Falu programnak köszönhetően valósulhat meg 26 millió Ft-ból – tudtuk meg Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester asszonytól.

Az épület külső szigetelést kap, fűtéskorszerűsítés, villanykorszerűsítés, nyílászárócsere, belső festés és burkolatjavítás fog végbemenni ezen az ingatlanon. Ez egy kulturált hely lenne a földesi fiatalok számára abból a célból, hogy közösségépítő programokat tudjanak szervezni. Ennek az épületnek ők lennének a gazdái, ők lennének a kulcs hordozói. Volt egy nagyon jó EFOP-os pályázatunk Egy életen át Földesen volt a neve, ez volt a kezdő lépés számunkra. Ezt kellene egy kicsit továbbvinni, továbbfejleszteni és a fiatalok úgy gondolták, hogy ez az ingatlan alkalmas lesz arra, hogy elinduljunk ezen az úton. A tervek szerint ők majd különböző pályázatok segítségével társasjátékokat, televíziókat, különböző játékokat vásárolnak és igyekeznek programokat szervezni, valamint élettel megtölteni majd az épületet.

Polgármester asszony hozzátette mindent megtesznek annak érdekében, hogy második otthonukként tekintsenek a fiatalok erre az épületre. A tervek szerint tovább épülhet szépülhet majd az ingatlan és annak udvara is.
Ez tulajdonképpen az első üteme a felújításnak, hiszen szeretnénk ugyanígy jövőre pályázni erre az épületre, ahol terveink szerint tetőcsere, a csatorna, valamint az udvar rendbetétele is megtörténne. Mindenki tisztában van azzal, hogy milyen magas árak vannak egy építkezésnél. Ennyit tudtunk most megtenni tehát a tetőfelújítás most nem fért bele de a jövő évi pályázatba majd be szeretnénk tenni és akkor teljes egészében rendben lesz az ingatlan. „

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN
45 FEJLESZTÉS

Ütemterv szerint halad az Eurovelo 6 részeként megépülő Gönyű-Komárom közötti szakasz kerékpáros útvonalának kiépítése.

Ütemterv szerint halad az Eurovelo 6 részeként megépülő Gönyű-Komárom közötti szakasz kerékpáros útvonalának kiépítése.

Ütemterv szerint halad az Eurovelo 6 részeként megépülő Gönyű-Komárom közötti szakasz kerékpáros útvonalának kiépítése. Ács és Komárom között már aszfaltszőnyeget kapott a kijelölt szakasz és a szükséges padkázat is a helyére került már. A projekt keretében részben önálló vezetésű kerékpárút, részben pedig a meglevő utak felhasználásával, biciklisbarát szakaszok épültek. A kiépülő szakasz azonban nemcsak a megyei kerékpárút-hálózatba csatlakozik be, hanem a főútvonalon kijelölt EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros-hálózat része lesz, amely az Atlanti-óceántól egészen a Fekete-tengerig tart, Magyarországon pedig 420 kilométer hosszan a Duna mentén halad. 

A szakaszon két híd, továbbá kétféle pályaszerkezet épül, attól függően, hogy kerékpárút, vagy ún. kerékpárosbarát út épül. Utóbbin személygépjárművek és kisebb méretű mezőgazdasági járművek, traktorok is közlekedhetnek majd. – Tudtuk meg Dr. Szentrimai István polgármestertől. Mivel városunk vezetésének nagy szívfájdalma, hogy Ácsot elkerüli az épülő kerékpárúthálózat, önkormányzatunk egy rövid bicikliút építésével hozzácsatlakozna a már meglévő úthálózathoz, melyhez a szükséges geodéziai felméréseket már elkészíttette az önkormányzat. Az építőanyag árak jelentős mértékű emelkedése miatt azonban a beruházást kizárólag pályázati támogatással lehet megvalósítani, önerőből semmiképp. – Mondta el riporterüknek Dr. Szentirmai István polgármester. Az idén őszre elkészülő kerékpárútnak azonban nemcsak turisztikai szerepe lesz, hanem sokaknak a munkába és iskolába járást is megkönnyíti majd, hogy biztonságos körülmények között, a gépjármű forgalomtól elválasztva közlekedhetnek. Minden kerékpáros beruházásnak fontos szerepe van a régióban. – Hangsúlyozta Gregor Zoltán, a Brigetio (Brigéció) Kerékpáros Sportegyesület elnöke. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában hazai forrás felhasználásával valósul meg, a beruházás a tervek szerint idén szeptemberre készül el. 

FEJLESZTÉSEK TÉRKÉPEN
15 FEJLESZTÉS