KOSZTA JÓZSEF BRASSÓ, 1861 – 1949, BUDAPEST

Művészképzésben először a bécsi akadémián vett részt 1882-ben, majd a pesti Mintarajziskolában töltött évek müncheni tanulmányokkal folytatódtak és Benczúr Gyula mesteriskolájának elvégzésével fejeződtek be. 1902-ben Nagybányára ment, de a művészteleptől távolabb eső Felsőbányán dolgozott. Festett Szolnokon is, bejárta az Alföldet, végül Szentes mellett telepedett le. Tanyáján meglátogatta Nagy István, s baráti viszonyban volt Tornyaival, Rudnayval is. A KUT és a Szinyei Merse Pál Társaság tagja volt. Emlékét a róla elnevezett múzeum őrzi Szentesen.