A Bihartordai Reforátus Templom a felújítást követően most virtuálisan is bejárható

FALVAKVAROSOK.HU

A Bihartordai Reforátus Templom a felújítást követően
most virtuálisan is bejárható

Bihartorda egy közel 800 éves múltra visszatekintő település. A tordaiak, már a reformáció századában áttértek a reformált hitre és mai napig a település jórésze református. Bihartordának egy temploma van, amelyet 1792-ben építettek a református gyülekezet tagjai. A település lakosainak a száma körülbelül 950 fő, ebből következően a gyülekezet sem nagy. Egyházfenntartói járulékot az előző évben 120 fő fizetett, míg egy átlagos vasárnap 12-14 fő vesz részt az istentiszteleten. A gyülekezet elmúlt 10-15 évét a következő igével tudnám összefoglalni: „Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után.” (Zsolt 84,2-3)

Azért jelent számunkra olyan sokat ez az ige, mert a bihartordai templom közel egy évtizedig használhatatlan volt. Egy súlyos leázás következtében a karzati tartószerkezetek olyannyira meggyengültek, hogy életveszélyessé lett nyilvánítva a templom. Ezekben a keserves években az alkalmainkat a gyülekezeti házban tartottuk. A hosszú évekig tartó sóvárgás és várakozás után 2018-2020 között sikerült a templomot és a gyülekezeti házat is felújítani. 

A templomfelújítást állami pályázati támogatásokból, egyházmegyei támogatásokból, valamint a hívek felajánlásaiból sikerült megvalósítani. A munkálatok során sor került a padlózat teljes cseréjére, utólagos vízzáró szigetelés kiépítésére, a karzatok teljeskörű cseréjére, a falak külső és belső vakolatának javítására, festésére, bejárai ajtók felújítására, a padozat cseréjére, a torony átfestésére, villámhárító rendszer kiépítésére, a templom udvarának rendezésére, a kerítés újjáépítésére, Külső járda és térburkolásra, hangosító rendszer telepítésére,

A Gyülekezeti házat 2019 -ben állami támogatásokból sikerült felújítani. A következő munkák készültek el:

A tetőszerkezet felújítása, talajnedvesség elleni utólagos szigetelés elkészült, a teherhordó falak és válaszfalak alatt utólagos aláfalazásával. A padozat teljes felújítása. A vizes helyiségek WC-k, fürdőszoba, oldalfala burkolásra került. A meglévő épületben akadálymentesített közösségi vizesblokk készült. A falak külső és belső javítása festése, kívül hőszigetelt réteg kiépítésével, az épületen belül álmennyzet kiépítésével A külső, belső nyílászárók ki lettek cserélve. Az épületgépészet és a villamos rendszer teljes körű felújítása megtörtént. Elhelyezésre kerültek a napelemek. A külső járda, térburkolás, parkoló építés megvalósult.

Isten hajlékai már megszépülve, megújulva várják Urunk bihartordai gyermekeit, hogy betérjenek és meghallják a krisztusi örömhírt. Jó reménységünk van afelől, hogy az épületek megújítása után, következhet a lelki házak építése, a gyülekezet megerősödése és közösségünk gyarapodása. A kis gyülekezetünk lelkesedését és erejét két dolog mutatja meg igazán. Az egyik, hogy a gyülekezet szervezésében az óvodától az általános iskola nyolcadik osztályáig körülbelül 60 gyermek vesz részt a hitoktatásban. A másik tényező, hogy a gyülekezet fenntartásában 10 éve működik a Diakóniai Központ, amely házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és idősek nappali klubja formában biztosítja az idősek ellátását. A 10 alkalmazottal, mintegy 80 fő részére biztosított ellátás, különösen is fontos, ezekben a nehéz időszakokban. Az elvégzett munkáért dicsőség illesse a Mennyei Atyát! Az előttünk lévő feladatokra pedig, tőle kérünk áldást.

Bihartordai Református Egyházközség